Úvod

  • Staráme sa o naše lesy.

Vitajte na stránke Pozemkového spoločenstva súkromných lesov a pasienkov Snežnica.

Pozemkové spoločenstvo Snežnica je súkromným spoločenstvom v obci Snežnica. Hlavnou činnosťou spoločenstva je obhospodarovanie lesných pozemkov vo vlastníctve podielnikov ktorý majú podiel v spoločenstve. Naše spoločenstvo spravuje 112 ha prevažne lesnej pôdy. Z hľadiska zastúpenia drevín to je 80% smrek.

Hlavný doraz v našom spoločenstve kladieme na udržateľný systém hospodárenia v súlade s platným lesným hospodárskym plánom. Ďalšími činnosťami v našom spoločenstve je ťažba a predaj guľatiny, čistenie lesa po ťažbe a následne výsadba nových stromčekov.